Képtár felhasználási feltételek

A Gal-Go Kft kijelenti, hogy a webáruházainkban és honlapjainkon megjelenő galériából /képtárból kiválasztható, megrendelhető képek (tartalmak) az 123RF és/vagy az alkotók tulajdonát képezik.

A galériába feltöltött képek tartalmáért a Gal-Go Kft nem vállal felelősséget. Az itt megjelenő képeket a Gal-Go Kft és 123RF között létrejött megállapodás alapján hozzáadott értékként értékesít ügyfelei számára.

 Gal-Go Kft – és az 123RF között létrejött megállapodás alapján Gal-Go Kft ügyfelei jogosultak a Képtárban lévő képek kiválasztására, és a képek ellenértékének kiegyenlítése mellett a kiválasztott képet megrendelhetik valamely a Gal-Go Kft által forgalmazott termék megszemélyesítéséhez, feliratozásához.

A felhasználók elfogadják, hogy az ily módon kiválasztott, megrendelt képhez a feliratozott termékkel együtt jutnak hozzá, nem kapják meg digitális formában, vagy a kép sokszorosítását lehetővé tévő nyomtatott formában.

A kép az adott terméken, szolgáltatáson többletértéket jelent. Nem sokszorosítható, nem hozható kereskedelmi forgalomba. Csak és kizárólag a megrendelt termékkel együtt, egyetlen példányban használható. 

A kép kiválasztásakor és a megrendeléskor Felhasználó elismeri, hogy az előzőekben leírtakat megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti.

A Gal-Go Kft kijelenti, hogy az 123RF és Gal-Go Kft között létrejött megállapodás alapján rendelkezik azokkal a jogokkal és szükséges felhatalmazásokkal - beleértve az összes szerzői jogot -, hogy a felhasználónak engedélyezze a tartalomhoz való hozzáférést és a tartalom jelen megállapodás szerinti felhasználását. A szerzői jog és minden más jog azonban továbbra is az 123RF és a hozzá tartozó partnerek tulajdonában marad. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a következő feltételek és szabályok betartásával férhet hozzá és használhatja a tartalmakat. 

1. Jelen megállapodás szabályozza a felhasználó és a Gal-Go Kft közötti együttműködést. 

2. A Gal-Go Kft az 123RF-el kötött megállapodása értelmében felhasználónak nem exkluzív, nem átruházható jogosultságot biztosít a tartalom használatára a felhasználási feltételeknek megfelelően. 

3. A felhasználó a képeket, a tartalmat a Gal-Go Kft webáruházaiba, honlapjába integrált képtáron keresztül érheti el, választhatja ki és rendelheti meg hozzáadott értékként. A felhasználás nem sértheti egy harmadik fél érdekeit.

Felhasználó a tartalmat felhasználhatja a Gal-Go Kft-től rendelt termékekkel hozzáadott értékként, például dizájnelemként vászonképen, poszteren, (lakás, iroda, váróterem, nyilvános hely, étterem vagy kiskereskedelmi egység díszeként) pólón, bögrén, vagy a Gal-Go Kft által forgalmazott bármely más feliratozható terméken, azzal a feltétellel, hogy a tartalom/kép nem használható fel céges logó részeként.

Amennyiben felhasználó nem hozzáadott értékként szeretné megrendelni a képet/tartalmat, ezt közvetlenül az 123rf.com-on keresztül teheti meg, az 123rf.com felhasználói feltételeinek elfogadását követően.

4. TILOS

(a) továbbadni a tartalmat, elektronikus vagy nyomtatott formában

(b) felhatalmazni egy harmadik felet a tartalom bármilyen célú viszonteladására, vagy más módon elválasztani az azt tartalmazó terméktől elválasztva azt a Gal-Go Kft 123RF-el kötött megállapodás szerint kialakított honlapjába integrált képtárától; 

(c) megosztani a tartalmat valamilyen hálózaton vagy szolgáltatáson keresztül, CD-n vagy más módon, amely elérhetővé teszi egy harmadik fél számára, vagy mobileszközzel, peer-to-peer megosztással, vagy más fájlmegosztó módszerrel mely révén letölthetővé és viszont-eladhatóvá válna;

(d) bármilyen körülmények között automatizált módszert vagy programot használva tartalmat letölteni;

(e) bármilyen tartalmat logó vagy márkajelzés részeként, vagy származtatott munkában felhasználni, amelynél új, különálló szerzői jog keletkezik;

(f) bármilyen körülmények között a tartalmat bármilyen pornográf, obszcén, erkölcstelen, becsületsértő vagy illegális dologgal összefüggésbe hozni; termékreklámhoz felhasználni; érzékenynek számító mentális/egészségi vagy hasonló témák feldolgozásához felhasználni;

(g) a tartalmat további eladásra szánt tárgyhoz, szoftverhez vagy sablonhoz felhasználni. Ehhez kiterjesztett licencet kell közvetlenül az 123RF-től vásárolni 

 

5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a tartalom szerzői jogvédett és egy harmadik fél tulajdonát képezheti és az ilyen tartalom bármilyen, engedély nélküli felhasználása szerzői jogokat sérthet. 

6. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Gal-Go Kft saját belátása szerint

(a) minden, a képtárából indított letöltést ellenőriz 

(b) az esetleges visszaélések elkerülése érdekében korlátozza a letöltési jogosultságot

(c) nyomon követi a felhasználónévvel és jelszóval történt letöltéseket

(d) azonnal felfüggesztheti a felhasználói fiókot, amennyiben kiderül, hogy a felhasználó automatikus módszereket használ vagy próbál használni a letöltéshez; 

 

7. A felhasználó a saját felelősségére lép be az oldalra választ ki és rendel meg tartalmakat.

A Gal-Go Kft. és annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, beleértve mindenkit, aki a Gal-Go Kft-nek dolgozik, nem vállal felelősséget a feltöltött képek tartalmáért, amennyiben a feltöltött kép valakinek  az értékrendjét vagy ízlését sérti.

A Gal-Go Kft és annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, beleértve mindenkit, aki a Gal-Go Kft-nek dolgozik, nem garantálja azt, hogy a tartalom készítője úgy használja fel egy másik személy nevét, a hasonlóságot, és/vagy a képét a tartalomban, hogy megkapta volna a megfelelő engedélyeket az érintett személytől.

(a) A felhasználó megérti és tudomásul veszi, hogy a Gal-Go Kft, annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, és mindenki, aki a Gal-Go Kft honlapjának dolgozik, nem garantálja azt, hogy a felhasználó nem sérti meg egy harmadik személy védjegyjogait, vagy nem alkot hamis forrást, vagy nem alkalmaz más, tisztességtelen módszert.

(b) A felhasználó tudomásul veszi, hogy konzultálnia kell egy ügyvéddel, mielőtt bármilyen szolgáltatással kapcsolatban vagy kereskedelmi céllal felhasznál egy tartalmat. 

8. A Gal-Go Kft., annak alkalmazottai, igazgatósága és tisztségviselői, és mindenki, aki a Gal-Go Kft-nek dolgozik, semmilyen körülmények között sem felelősek a közvetett, speciális, véletlen, gazdasági vagy következményes károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a használatból eredő profitveszteséget, vagy a tartalom használhatatlanságát. 

9. A felhasználó garantálja, hogy:

(a) elmúlt 18 éves és jogszerűen elfogadhatja ezt a szerződést;

(b) a tartalmat nem használja olyan módon, amelyet ez a szerződés nem engedélyez;

(c) a tartalom felhasználása nem sért semmilyen kapcsolódó törvényt vagy szabályozást, semmilyen országban, államban vagy más, kormányzati szervezetben; 

(d) a Gal-Go Kft képtárat tartalmazó weboldalának megadott információk valódiak.

10. A felhasználó vállalja, hogy figyelembe veszi a Gal-Go Kft, az alkalmazottak, a vezetőség, a tisztségviselők és minden más, a Gal-Go Kft-hez kapcsolódó személy (viszonteladók, üzleti partnerek) érdekeit, és amennyiben a felhasználó megsérti bármilyen formában az ebben a szerződésben lefektetett szabályokat, a Gal-Go Kft. mentesül a bármilyen kártérítés és költségtérítés alól, beleértve az ügyvédi költségeket. 

11. Jelen megállapodás szabályozza a felhasználó és a Gal-Go Kft. közötti, a Gal-Go Kft honlapjain, webáraházaiba beépített képtárra vonatkozó együttműködést. Ha ennek a szerződésnek bármely rendelkezése érvénytelenné válna, a többi rendelkezés továbbra is érvényes marad, hogy teljesítse a felek elvárásait. A Gal-Go Kft. hibájából bekövetkező változás nem jelenti a szerződés bármelyik elemének felmondását. 

A felhasználó ezennel elfogadta a feltételeket és ezt az egyezséget elektronikus úton is megerősíti.